Współpraca

Współpraca

PROJEKT: „ LOGISTYKA w PRAKTYCE i EDUKACJI ”

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi jako największa niepubliczna wyższa uczelnia w regionie kształcąca studentów na kierunku LOGISTYKA podejmuje od wielu lat współpracę z przedsiębiorstwami z naszego województwa w zakresie edukacji, studiów podyplomowych, szkoleń i kursów oraz realizacji zajęć praktycznych. Nasza oferta edukacyjna i programowa jest ciągle aktualizowana i dopasowywana do oczekiwań branż rozwijających się na terenie naszego województwa.

Obecnie rozpoczęliśmy projekt  który ma rozszerzyć współpracę uczelni z przedsiębiorstwami. Rosnące zainteresowanie studentów specjalnościami LOGISTYCZNYMI oraz oczekiwania w zakresie dostosowania programu studiów do potrzeb przedsiębiorstw - potwierdzają słuszność przyjętego kierunku rozwoju naszej uczelni, zbieżnej z rozwojem regionu.

Cele projektu:

 1. Rozszerzenie współpracy z przedsiębiorstwami w zakresie tworzenia i praktycznej realizacji oferty edukacyjnej uczelni SAN na kierunku LOGISTYKA.
 2. Wdrożenie innowacyjnego programu edukacyjnego, zgodnego z potrzebami i celami rynkowymi Firm z regionu łódzkiego.

Założenia merytoryczne projektu:

 • wprowadzenie do programu studiów  SAN tematów interesujących dla studentów oraz pracowników przedsiębiorstw,
 • poszerzenia wiedzy logistycznej studentów poprzez zapoznanie się z praktyką w procesach logistycznych,
 • uzyskanie dyplomu wyższej uczelni lub kierunkowych studiów podyplomowych przez pracowników przedsiębiorstw,
 • pomoc w uzyskaniu stosownych certyfikatów oraz świadectw potwierdzających kompetencje logistyczne.

Formy współpracy edukacyjnej

 • realizacja na uczelni SAN, na kierunku LOGISTYKA wykładów i zajęć ćwiczeniowych z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw, obejmujących współczesne zagadnienia logistyczne i procesowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem - udział menedżerów-praktyków w charakterze wykładowców  poszerzy wiedzę praktyczną naszych studentów.
 • prowadzenie i zajęć warsztatowych dla studentów w przedsiębiorstwach, prezentujących osiągnięcia firmy w zakresie logistyki,
 • poznawanie problematyki logistycznej w przedsiębiorstwach – poprzez zwiedzanie przedsiębiorstw,
 • promocja przedsiębiorstw regionu łódzkiego na forum uczelni oraz podczas krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi;
 • wykonywanie przez studentów praktycznych prac projektowych i dyplomowych o tematyce logistycznej. Dotychczas realizowane prace dyplomowe i projektowe są wysoko oceniane oraz uzyskują nagrody – co świadczy o dużym zainteresowaniu praktyczną dziedziną logistycznego zarządzania w przedsiębiorstwach.

Formalna umowa o współpracy

 • projekt „LOGISTYKA w PRAKTYCE i EDUKACJI” obejmujący współpracę edukacyjną z przedsiębiorstwami w regionie opieramy o formalnie podpisane porozumienia pomiędzy Przedsiębiorstwem, a Uczelnią SAN.
 • Porozumienie takie gwarantuje Przedsiębiorstwu współudział w tworzeniu programu edukacyjnego  interesującego dla Przedsiębiorstwa  i dla Waszych obecnych i przyszłych pracowników. 

 

Firmy współuczestniczące w programie:

 

Przedsiębiorstwo zajmujące się przewozem przesyłek i logistyką, działające w segmencie międzynarodowych i krajowych przesyłek kurierskich. Ma ona zasięg ogólnoświatowy i posiada oddziały w ponad 220 krajach na świecie, także w Polsce

 • Naszą wizją jest być firmą logistyczną świata.
 • Nasza misja –  Excellence. Simply Delivered. – to nasza wytyczna.
 • Nasza Strategia 2020: Koncentracja. Połączenie. Rozwój. to nasz plan na przyszłość.

 

Misją firmy LINK jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań transportowo-logistycznych, precyzyjnie dopasowanych do potrzeb klientów, przy zachowaniu najwyższej jakości obsługi.

Na rynku europejskim obecni jesteśmy od ponad 27 lat.
Specjalizujemy się w transporcie drogowym oraz usługach logistycznych.
Świadczymy usługi w zakresie przewozu całopojazdowego
oraz częściowego na terenie Europy.

 

DEKRA Certification Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie - światowego lidera w dziedzinie usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania (normy ISO), badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa, nadzorów inwestycyjnych i rozwoju personelu.

 

Koordynator projektu

dr inż. Danuta Janczewska

e-mail: djanczewska@san.edu.pl

Dziekan ds. Organizacyjno-Dydaktycznych

dr Katarzyna Kolasińska-Morawska, Prof. SAN

e-mail: kkolasinska@san.edu.pl