Obszar marketingu

Obszar marketingu

Motywatory powstania

Obszar związany z Marketingiem powstał w 2017 roku w wyniku połączenia Katedry Marketingu i Innowacji z Katedrą Gospodarki Elektronicznej.

Pracownicy prowadzą działalność dydaktyczno - badawczą z zakresu nauk o zarządzaniu.

Głównym celem tego obszaru jest kształcenie przyszłych kadr zarządzających firmą ze szczególnym naciskiem na kształcenie z zakresu marketingu i innowacji.

Obszary zainteresowań

  • Marketing międzynarodowy, międzykulturowy i globalny,
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu,
  • Marketing organizacji niebiznesowych,
  • Marketing historyczny,
  • Strategie sprzedaży,
  • Storytelling w reklamie.

Cele naukowo badawcze oraz dydaktyczne

Celem Obszaru związanego z Marketingiem jest analizowanie, badanie, kształtowanie i rozpowszechnianie informacji naukowych w zakresie biznesowego i
pozabiznesowego wykorzystania zasad marketingu, promocji i reklamy. Zagadnienia te są wciąż aktualne i w warunkach narastającej konkurencji szczególnie istotne zarówno dla małych firm, dużych przedsiębiorstw, jak i dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Skład i struktura

Współpracownicy: 

dr hab. Muzahim Al-Noorachi, prof. SAN

dr Robert Seliga, prof. SAN, 

dr Michał Turniak, 

dr Andrzej Woźniak.