Obszar logistyki

Obszar logistyki

Powołanie Obszaru związanego z Logistyką jest konsekwencją przemian specjalizacyjnych w zakresie prowadzenia działalności dydaktyczno – naukowej w Społecznej Akademii Nauk, które to z kolei są następstwem zmian w otoczeniu zewnętrznym Uczelni.

Motywatorami powstania Obszaru związanego z Logistyką są przesłanki zarówno naukowe jak i badawcze. Zakres zainteresowań współtworzą elementy związane z szeroko-pojętym zarządzaniem logistycznym w przedsiębiorstwach, w tym zwłaszcza z zakresu:

 • obrotu towarowego
 • metodologii i implementacji logistycznych systemów dystrybucji
 • zarządzania systemami dystrybucji
 • zarządzania usługami
 • kwalifikacji opakowań produktów
 • logistyki międzynarodowej
 • logistycznego planowania i sterowania transportem
 • magazynowania towarów
 • zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie
 • zarządzanie jakością procesów logistycznych
 • e-logistyki w strukturach e-gospodarki
 • informatyki w zastosowania zarządczych
 • ekologistyki i systemów recyklingu

Misją jest rozwój metod zarządzania w zakresie działalności operacyjnej i logistyki przedsiębiorstwa. Formą realizacji misji jest prowadzenie dydaktyki i badań naukowych w dziedzinie zarządzania organizacjami i systemami dystrybucyjnymi, modelowania i symulacji procesów decyzyjnych, planowania i sterowania przepływem towarów oraz zarządzania w ramach łańcuchów dostaw. 

Struktura jednostki Naukowo - Dydaktycznej jest współtworzona przez dr inż. Pawła Morawskiego, prof. SAN jako managera kierunku oraz część pracowników i doktorantów zajmujących się zagadnieniami logistyki. Są to m.in.:

dr inż. Paweł Morawski, prof. SAN

dr inż. Danuta Janczewska

dr inż. Marta Brzozowska

mgr Grzegorz Mazurkiewicz

mgr inż. Marcin Rosłaniec