Obszar e-biznesu

Obszar e-biznesu

Motywatory powstania

Obszar związany z e-Biznes (ang. e-Biznes Institute), który stał się podwaliną do wyodrębnienia Katedry Gospodarki Elektronicznej został wyodrębniony w ramach dawnej Katedry Marketingu i Logistyki SAN z dniem 01.01.2014. Motywatorami do jego powstania były przesłanki naukowo-badawcze, związane z rozwojem kadry oraz dydaktyczne (zapotrzebowanie na specjalistów zgłaszane przez rynek pracy). Są one ściśle związane z przemianami specjalizacyjnymi w zakresie prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej Uczelni, co jest następstwem zmian zachodzącym w jej otoczeniu.

Obszary zainteresowań

- nowoczesne koncepcje zintegrowanego zarządzania w zastosowaniu wirtualizacji przestrzeni gospodarczej
- nowe technologie teleinformatyczne w rozwiązaniach komunikacjo - transakcyjnych 
- negocjacje handlowe w multikulturowej przestrzeni gospodarczej
- nowe technologie teleinformatyczne w rozwiązaniach komunikacjo - transakcyjnych 
- zintegrowana komunikacja z hipermedialnym środowisku

- wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-technologicznych w sprzedaży 
- merchandising i marketing sensoryczny w procesach zarządzania przestrzenią handlową 
- zarządzanie relacjami z klientem w oparciu o nowe technologie 
- media społecznościowe w budowie partnerskich relacji z klientem 
- konsumpcja i zachowania konsumenta w dualnej przestrzeni gospodarczej

Cele naukowo-badawcze oraz dydaktyczne

Celem związanym z e-Biznes jest badanie, analiza, tworzenie i rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej nowoczesnych koncepcji, metod i technik w zakresie zarządzania kanałami dystrybucji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zgodzie z ewolutywnym rozwojem procesów komunikacyjnych. Jest to szczególnie ważne, bowiem badania nad rozwojem nowoczesnych formuł sprzedażowych są nieliczne zarówno w Europie jak w Ameryce ze względu na co dopiero raczkujący proces zmian technologiczno-komunikacyjnych, których doświadczają przedsiębiorcy i ich klienci. Poznanie i upowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie może przynieść wiele pozytywów różnym grupom interesariuszy.

Program badawczy

• określenie zmian ilościowych i jakościowych w funkcjonowaniu gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem handlu na terenie Europy środkowo-wschodniej,

• wyznaczenie determinant wyboru formuł sprzedażowych w procesie podejmowania decyzji zakupowych w gospodarstwach domowych,

• wyznaczenie prawidłowości w przebiegu procesów wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych ICT w procesach komunikacyjno-zakupowych pokolenia Y,

• kwantyfikację znaczników procesów negocjacyjnych w budowie relacji lojalnościowych jednostka sprzedażowa - klient.

Działalność Obszaru związanego z e-Biznesem to również dydaktyka. Aktywnie współuczestniczy  w procesie dydaktycznym Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Znajduje to swój przejaw w opracowanych i realizowanych programach zajęć prowadzonych na specjalnościach w ramach studiów I oraz II stopnia, studiach podyplomowych "Agile commerce" oraz "Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów" jak również w dziedzinie konsultingu i przygotowania ekspertyz dla podmiotów zewnętrznych.

Skład i struktura

Współpracownicy Obszaru e-Biznesu to praktycy o otwartych umysłach

dr Katarzyna Kolasińska-Morawska, Prof. SAN

dr Michał Chmielecki, Prof. SAN

dr Jarosław Gawryś

mgr inż. Paweł Bukowski

Partnerzy merytoryczni

Fundacja Polak 2.0

Gemini Business Solutions

Shoper.pl

Salesmango.pl

Smsapi.pl