Konferencje

Sprawozdanie z Konferencji "Agile-Commerce- Your space, my space, our space" - 2019

W dniu 11 kwietnia w Hotelu Novotel Łódź Centrum odbyła się Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile - Commerce ,,Your space, My space, Our space”., organizowana przez Katedrę Gospodarki Elektronicznej  Społecznej Akademii Nauk. Była to już V edycja konferencji poświęconej innowacyjnym rozwiązaniom techniczno-technologicznym w zakresie komunikacji przedsiębiorstw z klientami w wirtualnej przestrzeni biznesowej. Tegoroczną myślą przewodnią było ,,Zwinne zarządzanie na rzecz skutecznej obsługi klienta”

Konferencja odbyła się pod Patronatem Honorowym Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej oraz Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. Nadzór merytoryczny nad Konferencją sprawowały: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, którą reprezentował Sebastian Tylman, LODZistics – Logistyczna Sieć biznesowa Polski Centralnej reprezentowana przez prof. Macieja Urbaniaka i Pana Remigiusza Mielczarka, International Link Transport, reprezentowany przez Pana Adriana Wilisza Transport a także Firma T-Project Logistics, Volvo, Business Centre Club, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej, Konfederacja “Lewiatan”, Program Certyfikacji “Profesjonalista w e-handlu”, ITS. 

Obrady otworzyła przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr Katarzyna Kolasińska – Morawska przywitaniem przybyłych gości, w tym wielu wybitnych naukowców z wiodących ośrodków akademickich z Katowic, Warszawy, Opola, Poznania, Gdańska, Lublina, Wrocławia, Rzeszowa oraz z Łodzi, przedstawicieli Rady Naukowej oraz  przedsiębiorców z branży e-commerce i handlu. Gości przywitał również Przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Łukasz Sułkowski. 

Część plenarną poprzedziły wystąpienia przedstawicieli Klastra LODZistics (Logistycznej Sieci Biznesowej Polski Centralnej) pana Remigiusz Mielczarka, firmy International Link  Transport pana Adrian Wilisza na temat statusu wdrożenia specjalności "Koordynator Pojazdów Autonomicznych” oraz przedstawione zostały założenia projektu nowej specjalności na kierunku Logistyka w SAN tj. Specjalista ds. systemów teleinformatycznych w logistyce" przez dr Michała Sopińskiego Wiceprezesa Zarządu MS POS Poland Sp. z o.o., W tej części odbyło się również uroczyste podpisanie porozumienia między Społeczną Akademią Nauk a firmą MS POS PL będącą również Partnerem tegorocznej Konferencji.

Klasyczne wystąpienia w formie prezentacji referatów zostały podzielone na 4 sesje tematyczne tj. Innowacyjne trendy w zarządzaniu XXI, którą poprowadził prof. dr hab. Grzegorz Mazurek z Akademii Leona Koźmińskiego, Multimedialna rzeczywistość sieci na rzecz kształtowania relacji rynkowych prowadzoną przez prof. dr hab. Mariana Niedźwiedzińskiego z Uniwersytetu Łódzkiego, Technologizacja procesów biznesowych, której moderatorem był prof. dr hab. Remigiusz Kozłowski z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Futurystyczna rzeczywistość wirtualnego świata moderowana przez prof. nadzw Mirosława Moroza z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

W trakcie obrad dyskutowano między innymi na temat zarządzania z nurtem trendów gospodarki XXI wieku, innowacji w relacjach z rynkiem w multimedialnej rzeczywistości sieci, rozwiązaniach techniczno-technologiczne w handlu XXI wieku, procesach biznesowych w wirtualnej rzeczywistości, wsparciu logistycznym procesów biznesowych wirtualnego świata biznesu, zwinnego zarządzania w logistyce, nowoczesnych technologiach wykorzystywanych w badaniach i analizach zachowań klientów

Konferencja łącząc dyskurs naukowy z praktyką zastosowań stała się platformą wymiany wiedzy oraz doświadczeń naukowców i zawodowców z praktyki gospodarczej. Organizatorzy Konferencji serdecznie dziękują Wszystkim, którzy Uczestniczyli w obradach i jednocześnie zapraszają za rok do udziału w kolejnej edycji Konferencji

Strona konferencji Agile Commerce 2019

Galeria konferencji Agile Commerce 2019

Sprawozdanie z Konferencji "Agile-Commerce- Your space, my space, our space" - 2018 

W dniach 13-14 kwietnia 2018 w Hotelu Prezydent w Spale, odbyła się IV edycja Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowa Agile - Commerce "Your space, My space, Our space”.
Organizatorem była Katedra Gospodarki Elektronicznej Społecznej Akademii Nauk. Konferencja podobnie jak w latach ubiegłych, poświęcona była innowacyjnym rozwiązaniom techniczno-technologicznym w zakresie komunikacji przedsiębiorstw z klientami w wirtualnej przestrzeni biznesowej.

Klasyczne wystąpienia w formie prezentacji referatów zostały podzielone na siedem sesji tematycznych, które  skupiały się one wokół problematyk, tj. Zarządzanie z nurtem trendów gospodarki XXI wieku; Sektor MŚP a Internet i nowe technologie; Innowacje w relacjach z rynkiem w multimedialnej rzeczywistości sieci; Rozwiązania techniczno-technologiczne w handlu XXI wieku; E-commerce - procesy biznesowe w wirtualnej rzeczywistości; Hipermedialne środowisko komunikacji - technologie w zastosowaniu; Internet rzeczy - Internet of Things - rzeczywistość futurystyczna już dziś; Społeczności i media społecznościowe - filozofia komunikacji czy wymóg współczesności; Wsparcie logistyczne procesów biznesowych wirtualnego świata biznesu; Zwinne zarządzanie w logistyce - technologia z służbie logistyki; E-logistyka - przyszłość na wyciągnięcie ręki; Nowoczesne technologie wykorzystywane w badaniach i analizach zachowań klientów; Elastyczne formy edukacji - e-learnig, m-learning, mooc.

W dwudniowych obradach plenarnych udział wzięli specjaliści e-commerce i handlu, wybitni naukowcy z wiodących ośrodków akademickich z Katowic, Krakowa, Warszawy, Poznania, Gdańska, Lublina, Wrocławia, Rzeszowa oraz z Łodzi. Sesje plenarne prowadzili między innymi prof. dr hab. M. Niedźwiedziński, prof. dr hab. M. Al.-Noorachi, prof. dr hab. B. Tarczydło, prof. dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. dr hab. M. Moroz oraz dr inż. Jacek Jakieła. W trakcie obrad dyskutowano na temat uwarunkowań działalności e-biznesu, strategii zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, wykorzystania nowoczesnych technologii w biznesie w XXI w., electronic commerce, zastosowań nowoczesnych form komunikacyjnych, multimedialnej rzeczywistości sieci, społeczności i mediach społecznościowych oraz Internetu rzeczy.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: Pani Prezydent Hanna Zdanowska oraz Pan Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego. Patronami merytorycznymi Konferencji były: Business Centre Club, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej, Konfederacja “Lewiatan”, Program Certyfikacji “Profesjonalista w e-handlu”, DHL, Szumisie, ITS.

Partnerami Konferencji były firmy „Link International Transport” oraz „Volvo Trucks”, z którymi Społeczna Akademia Nauk w pierwszym dniu Konferencji podpisała porozumienie dotyczące uruchomienia nowej specjalności na kierunku Logistyka I stopnia ,,Koordynator Pojazdów Autonomicznych’’. Więcej szczegółów na temat porozumienia - czytaj.

Tegoroczna Konferencja połączona była również z obchodami 10-lecia kierunku Logistyka w Społecznej Akademii Nauk, dlatego drugiego dnia w obradach uczestniczyli także nasi absolwenci. Konferencja łącząc dyskurs naukowy z praktyką zastosowań stała się platformą wymiany wiedzy oraz doświadczeń naukowców i zawodowców praktyki gospodarczej.

Organizatorzy Konferencji serdecznie dziękują Wszystkim, którzy Uczestniczyli w obradach i jednocześnie zapraszają za rok na kolejne spotkanie - Agile Commerce AD 2019.

Galeria konferencji Agile Commerce 2018

Sprawozdanie z Konferencji "Agile-Commerce- Your space, my space, our space" - 2017 

W dniach 12-13 maja 2017 w Hotelu Novotel Łodź Centrum, odbyła się III Interdyscyplinarna konferencja naukowa Agile - Commerce ,,Your space, My space, Our space”,  której organizatorem była Katedra Gospodarki Elektronicznej  Społecznej Akademii Nauk. Konferencja poświęcona była innowacyjnym rozwiązaniom techniczno-technologicznym w zakresie komunikacji przedsiębiorstw z klientami w wirtualnej przestrzeni biznesowej. Obrady rozpoczął prof. dr hab. Bogdan Piasecki  witając Uczestników Konferencji w imieniu Władz Uczelni.

konferencja.agilecommerce.spoleczna.pl

W pierwszym dniu konferencji w obradach plenarnych udział wzięli specjaliści e-commerce i handlu, wybitni naukowcy z wiodących ośrodków akademickich z Katowic, Krakowa, Poznania, Gdańska, Opola, Lublina, Wrocławia, Torunia, Rzeszowa oraz z Łodzi. Sesje plenarne  prowadzili między innymi  prof. dr hab. M. Niedźwiedziński, prof. dr hab. M. Al.-Noorachi, prof. dr hab. W. Urban, prof. dr hab. M. Moroz  oraz prof. dr hab. K. Bilińska – Reformat . W trakcie obrad dyskutowano na temat  uwarunkowań działalności e-biznesu, strategii zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem, wykorzystania nowoczesnych technologii w biznesie w XXI w., electronic commerce, zastosowań nowoczesnych form komunikacyjnych, multimedialnej rzeczywistości sieci, społeczności i mediach społecznościowych oraz Internetu rzeczy.

W drugim dniu konferencji ze studentami spotkali się praktycy, którzy w ramach zajęć warsztatowych zaprezentowali możliwości połączenia dorobku naukowego z działalnością biznesową. Przedstawiciele  firm z branży e-commerce,  pokazali, że środowisko akademickie podąża z nurtem zastosowań technologii informatycznych. Swoje praktyczne prelekcje wygłosili reprezentanci firm: Bluerank.pl, E-zabawkowo, Pittedcherries.pl, Beesfund.pl, Agromoc.pl  

W trakcie obrad wręczono również nagrody dla studentów Społecznej Akademii Nauk, którzy wzięli udział w konkursie na najlepszy referat Agile - Commerce 2017. Wyróżniono autorów trzech najlepszych artykułów. I miejsce w konkursie zajął Mateusz Mastalerz, II – Dorota Domarecka, , III – Krzysztof Ozimek. Nagrodę specjalną otrzymał Przemysław Fernówka.

Laureaci otrzymali dyplomy oraz tablety. Wszystkie referaty zostaną dodatkowo opublikowane w monografii „Debiuty” w ramach wydawnictwa ,,Przedsiębiorczość i Zarządzanie”.

Konferencja przebiegała pod patronatem honorowym Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej oraz Pana Witolda Stępnia, Marszałka Województwa Łódzkiego. Ponadto patronami konferencji byli: firma Shoper, Business Centre Club, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Regionalny Związek Pracodawców Prywatnych Ziemi Łódzkiej, Konfederacja “Lewiatan”, Program Certyfikacji “Profesjonalista w e-handlu”, Bluerank.pl, E-zabawkowo, Pittedcherries.pl, Beesfund.pl, Agromoc.pl 

Konferencja łącząc dyskurs naukowy z praktyką zastosowań stała się platformą wymiany wiedzy oraz doświadczeń naukowców i zawodowców praktyki gospodarczej. Organizatorzy Konferencji serdecznie dziękują Wszystkim, którzy Uczestniczyli w obradach i jednocześnie zapraszają za rok na kolejne spotkanie. 

Galeria konferencji

Sprawozdanie z Konferencji "Agile-Commerce- Your space, my space, our space" - 2016

W dniach 06-07 maja 2016 w siedzibie Społecznej Akademii Nauk przy ul. Kilińskiego 98 odbyła się druga edycja interdyscyplinarna konferencji naukowej Agile-Commerce ,,Your space, My space, Our space". Współorganizatorem merytorycznym konferencji był zakład e-Biznesu SAN.

Obszary naukowo - badawcze na których koncentrowali się uczestnicy konferencji dotyczyły innowacyjnych rozwiązaniach techniczno-technologicznych w zakresie komunikacji przedsiębiorstw z klientami w wirtualnej przestrzeni biznesowej.


Uczestnikami konferencji byki specjaliści z branży e-commerce oraz przedstawiciele wiodących polskich ośrodków akademickich z Katowic, Krakowa, Lublina, Lublina, Szczecina, Warszawy, Wrocławia oraz Łodzi, jak również goście z Ukrainy. W trakcie czterech sesji panelowych prelegenci zaprezentowali wyniki badań, które prowadzą w obszarze zastosowań nowych technologii. Dyskutowano między innymi na temat współczesnych uwarunkowań działalności e-przedsiębiorstw w XXI wieku, electronic commerce, multimedialnej rzeczywistość sieci oraz innowacyjnej komunikacji.

Drugi dzień konferencji poświęcony był biznesowym zastosowaniom nowych technologii. Przedstawiciele firm z branży e-commerce zaprezentowali studentom możliwości jakie otwiera dla nich branża e-commerce jako pracodawca jak również jakie narzędzia i techniki są obecnie najistotniejsze z punktu widzenia prowadzenia działalności biznesowej. Przedstawiciel Banku Pekao s.a. zaprezentowali wykorzystanie systemów informatycznych w bankowości. Grupa przedsiębiorczych organizacji skupionych wokół platformy Shopper.pl, a wśród nich  atakdesign.pl oraz e-zabawkowo.pl opowiadali o wzajemnej współpracy oraz realizacji marzeń i pasji.

W tej edycji konferencji podobnie jak w poprzedniej studenci i doktoranci Społecznej Akademii Nauk brali udział w konkursie na najlepszy artykuł. Jury konkursu wyróżniło artykuły: Woźniak Piotr, Urszula Gałązka, Pakuła Marta, oraz Mielczarek Marcin.
Laureaci otrzymali dyplomy oraz tablety. Wszystkie referaty zostaną opublikowane w aneksie do czasopisma naukowego ,,Przedsiębiorczość i zarządzanie" po tytułem "Debiuty". 

Galeria konferencji:

http://konferencja.agilecommerce.spoleczna.pl/index.php/galeria2016

Sprawozdanie z Konferencji "Agile-Commerce- Your space, my space, our space" - 2015

W dniach 12-13 czerwca 2015 w siedzibie Społecznej Akademii Nauk przy ul. Kilińskiego 98 odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa Agile-Commerce ,,Your space, My space, Our space", której organizatorami był między innymi zakład e-Biznesu SAN.
Konferencja była poświęcona innowacyjnym rozwiązaniom techniczno-technologicznym w zakresie komunikacji przedsiębiorstw z klientami w wirtualnej przestrzeni biznesowej. Całość otworzyło uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni oraz debata przedstawicieli świata nauki i biznesu.

Konferencja została zorganizowana pod patronatem merytorycznym Fundacji Polak 2.0.

W pierwszym dniu konferencji w obradach plenarnych udział wzięli specjaliści e-commerce i handlu, przedsiębiorcy i menedżerowie reprezentujący tę branżę oraz przedstawiciele wiodących ośrodków akademickich z Wrocławia, Warszawy, Krakowa, Szczecina oraz Łodzi. W trakcie trzech sesji panelowych zaprezentowano i omówiono wyniki najnowszych badań poświęconych problematyce konferencji. Dyskutowano między innymi na temat społeczno-kulturowych uwarunkowań e-biznesu, koncepcji zarządzania w zastosowaniu e-biznesu, rozwiązań techniczno-technologicznych w handlu, wsparcia logistycznego procesów sprzedażowych oraz roli społeczności i mediów społecznościowych w tych obszarach.

W drugim dniu konferencji ze studentami spotkali się praktycy, którzy w ramach zajęć warsztatowych zaprezentowali możliwości połączenia dorobku naukowego z działalnością biznesową. Przedstawiciele firm z branży e-commerce pokazali, że środowisko akademickie jest w nurcie zastosowań technologii informatycznych.
Swoje prelekcje wygłosili: Aleksandra Lisiecka z Bluerank, Przemysław Olszewski z bezpiecznainformacja.pl, Piotr Broniarczyk z okazje.info oraz Magdalena Domalik z Salesmanago. Po każdej prelekcji odbył się Quiz, w którym nagrodą były książki "E-Commerce Manager" ufundowane przez patrona merytorycznego Konferencji Fundację Polak 2.0.

W trakcie obrad wręczono również nagrody dla studentów Społecznej Akademii Nauk, którzy wzięli udział w konkursie na najlepszy referat Agile-Commerce 2015. Wyróżniono autorów trzech najlepszych artykułów: Marcina Maciejewskiego, Mirosława Zielińskiego oraz Krzysztofa Muchę.
Laureaci otrzymali dyplomy oraz czytniki e-booków. Wszystkie referaty zostaną dodatkowo opublikowane w aneksie do czasopisma naukowego ,,Przedsiębiorczość i zarządzanie".

Galeria konferencji: http://konferencja.agilecommerce.spoleczna.pl/index.php/galeria2015

Sprawozdanie z Konferencji "Dzień z Profesjonalistą w E-Handlu"

W dniu 11. października 2014 roku w siedzibie SAN w Łodzi zorganizowano pierwszą edycję konferencji "Dzień z Profesjonalistą w E-Handlu". Była to Konferencja o charakterze praktycznym zorganizowana we współpracy z Fundacją Polak 2.0. "Dzień z Profesjonalistą w e-Handlu" był zorganizowany przez Zakład e-Biznesu. Praktycy uczestniczący w Konferencji odnieśli się do planowanych zmian w prawie e-Commerce, SEO, RWD i ich roli w sklepach internetowych.Spotkanie to było bez wątpienia niepowtarzalną okazją poznania praktyków zajmujących się problematyką e-Biznesu i e-Handlu, którzy w sposób profesjonalny podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami.