Specjalności

Specjalności

Kierunek Logistyka

W Katedrze Gospodarki Elektronicznej i Logistyki dla kierunku Logistyka prowadzone są następujące specjalności: E-Logistyka, Logistyka handlu i dystrybucji, Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych, Transport spedycja logistyka (TSL) oraz Koordynator pojazdów autonomicznych i Koordynator informacji logistycznej.

Studia na kierunku Logistyka dają studentowi wiedzę i umiejętności niezbędne do opera­cyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Podczas toku nauki słuchacze poznają istotę zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami przemysłowymi, zasady ich działalności logistycznej oraz  metody sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta. Nauka ukierunkowana jest na kształcenie umiejętności i kompetencji w zakresie kreatywnych zdolności analitycznych i decyzyjnych w dziedzinie logistyki. Student nabywa specjalistyczną wiedzę na temat procesów zaopatrzenia produkcji i dystrybucji, tworzenia i wyposażenia centrów dystrybucji oraz punktów przeładunkowych centrów logistycznych.

 W ramach kierunku Logistyka studenci mają możliwość pogłębienia wiedzy w zakresie profilowanych specjalności.

 1. E-Logistyka

 2. Logistyka handlu i dystrybucji

 3. Transport spedycja logistyka (TSL)

 4. Zarządzanie jakością w systemach produkcyjnych

 5. Koordynator pojazdów autonomicznych

 6. Koordynator informacji logistycznej

 

Kierunek Zarządzanie

Katedra Gospodarki Elektronicznej i Logistyki opiekuje się specjalnościami na kierunku Zarządzanie I oraz II stopnia w ramach obszarów innowacyjnych form komunikacji jak i logistyki.

Cyfryzacja i technologizacja współczesnego świata sprawiła, że w sposób wykładniczy wzrosło zapotrzebowanie na kształcenie specjalistów o kompetencjach związanych z rozwojem e-gospodarki. Rozwój koncepcji indywidualnego podejścia do klienta narzuca konieczność budowania planów i strategii marketingowych dopasowanych do pojedynczych klientów, zarówno na rynku B2B, jak i na rynku B2C. W toku zajęciowym studenci kształcą swoje umiejętności z zakresu zdolność określania potrzeb informacyjnych organizacji oraz wykorzystania zagregowanych informacji w procesach zarządczych, znajomość procesów, metod i technik w zakresie skutecznej komunikacji z wykorzystaniem innowacyjnych technologii, sprawnego posługiwania się narzędziami operacyjnymi w obszarach: wsparcia sprzedaży, kreacji reklamy, efektywności public relations, analiz zachowań nabywców oraz wzmocnienia kreatywnego oraz zespołowego działania. 

W zgodzie z tym nurtem we współczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych istnieje również ogromne zapotrzebowanie na specjalistów posiadających umiejętność zarządzania w oparciu o wiedzę o rynku oraz znajomość problematyki logistycznej przedsiębiorstwa. Łączenie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu przepisów i unormowań prawnych, procesów zarządzania oraz metod i technik optymalizacji  pozwala na sprawne analizowanie sytuacji rynkowych i szybkie podejmowanie decyzji związanych z działaniami logistycznymi. Szeroka wiedza i umiejętności diagnozowania, budowania strategii logistycznych, posługiwania się metodami oraz technikami zarządzania zintegrowanymi łańcuchami dostaw, przepływem zapasów oraz optymalizacji procesów transportowych pozwoli absolwentowi specjalności Zarządzanie logistyczne na dopasowanie logistyki przedsiębiorstwa do autentycznych potrzeb klientów. Specjalność Zarządzania logistyczne przygotowuje przyszłych menedżerów oraz specjalistów odpowiedzialnych za koordynację procesów zarządzania w sferze magazynowania, transportu oraz zarządzania zapasami w podmiotach gospodarczych.