Seminaria dyplomowe

Seminaria dyplomowe

Do prowadzenia seminariów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020 uprawnieni są następujący wykładowcy:

Kierunek Zarządzanie

dr Robert Seliga, prof. SAN

dr inż. Paweł Morawski, prof. SAN

dr inż. Danuta Janczewska

Kierunek Logistyka

 

dr inż. Paweł Morawski

dr inż. Danuta Janczewska